Majčino selo na poštanskoj marki

Hrvatska pošta (HP) Mostar tiskala je izdanje prigodne poštanske marke ”Međugorje 2020.” s motivom Majčina sela.

Autor likovnog rješenja je Vijeko Lučić, a marke se u poštanskom prometu koriste od 1. lipnja 2020. godine.