Dječje selo – za djecu i mladež

play_sm_shadow.jpg

Danas je osnovna djelatnost Ustanove socijalna zaštita u ustanovama sa smještajem, što znači ostvarivanje stalne skrbi i potpore:

1. djeci bez roditeljskog staranja (djeca bez oba roditelja, nepoznatih roditelja, napuštena od roditelja, lišena roditeljskog prava i roditelja spriječenih da vrše roditeljsku dužnost);

2. djeci čiji je razvoj ometen obiteljskim prilikama (djeca kojima roditelji zbog nesređenih obiteljskih, materijalnih i drugih razloga nisu u mogućnosti osigurati normalne uvjete za pravilan odgoj, te psihički i fizički razvoj).

Ustanova surađuje s nadležnim Centrima za socijalni rad, a njezin rad nadzire Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-Neretvanske županije.

Ustanova im osigurava zbrinjavanje, smještaj, odgoj, naobrazbu i zdravstvenu zaštitu.

Osposobljava ih za samostalan život i rad: bilo osiguranjem uvjeta za povratak u vlastitu obitelj, uključenjem u život izvan doma ili primjenom druge odgovarajuće zaštite.

Štićenicima se osigurava redovito školovanje u odgovarajućoj odgojno - obrazovnoj ustanovi, individualna pomoć u učenju, podržavanje i razvoj interesiranja te formiranje radnih, kulturnih i higijenskih navika.

Djeca predškolskog uzrasta se uključuju u dječji vrtić u cilju socijalizacije djece ovog uzrasta.

Štićenici ostaju u Ustanovi maksimalno do svoje punoljetnosti, a izuzetno iznad 18 godina ako je potrebno da se završi započeto srednjoškolsko obrazovanje.

Smještaj djece organiziran je po kućama kako bi se ostvarila bliskija veza među djecom i stvorio osjećaj obiteljskog života. U sedam obiteljskih kuća zbrinuto je 50-tak djece. U svakoj kući je maksimalno do osmero djece, o kojima se skrbe dva odgajatelja.