Na sprovodu u Vijaci

U petak, 5. lipnja t.g., u Vijaci kraj Vareša, preminuo je otac naših bivših štićenika: Katarine i Slađana Vidovića. Na sprovodu kao potpora i znak kršćanske blizine htjelo je biti nazočno i Selo. Nekoliko teta i štićenika uz ravnatelja sudjelovalo je najprije na sv. Misi, a potom i na sprovodnim obredima na Vijačkom groblju Krčevine. Misu je predvodio ravnatelj, fra Dragan Ružić, a ukopne obrede mjesni župnik fra Zvonko Zečević po čijem su nastojanju Katarina i Slađo došli u Majčino selo. Bijaše to naporno putovanje, ali njegova težina nestaje pred pomišlju da se njome olakšala tuđa 'težina'.