O osnivaču – Fra Slavko Barbarić, ofm

fr.slavko1.jpg11.3.1946. - Rođen u Dragićiniupa Čerin) kao sin Marka i Luce r. Stojić.
Osnovnu školu završio je u Čerinu, a gimnaziju u Dubrovniku.

14.7.1965. - Stupio u Franjevački red u samostanu Humac.

17.9.1971. - Položio svečane zavjete na La Verni, Italija.

19.12.1971. - Zaređen za svećenika u Reutte (Austria)
Nakon toga studira teologiju u Visokom, Sarajevu, Grazu i Freiburgu. U Grazu postiže magistrat.

1973.-78. - Pastoralni rad u župi Čapljina (Hercegovačka provincija)

1978.-82. - Nastavak studija u Freiburgu.
Ondje završava svoj postdiplomski studij i postiže doktorat iz religiozne pedagogije i titulu psihoterapeuta.

1982.-84. - U službi studentskog kapelana u Mostaru
U Mostaru je vodio molitvene seminare kod školskih sestara franjevki u Bijelom polju blizu Mostara. Radi njegovog plodnog rada s mladima i zbog molitvenih seminara koje su studenti izvanredno prihvatili, komunističke vlasti su ga započele proganjati.

1982.-2000. - Rad u Međugorju
Zahvaljujući poznavanju glavnih svjetskih jezika i pored obaveza u župama u kojima je djelovao, fra Slavko je s hodočasnicima u Međugorju radio neumorno zapravo već od svog povratka sa studija 1882. godine.

1983.-85. - Službeni premještaj u Međugorje

1985.-88. - Premještaj u Blagaj
Na zahtjev biskupa Žanića 1985., premješten je u župu Blagaj (blizu Mostara) gdje je bio župni vikar.

1988.-91. - Premješten na Humac (Ljubuški)
Imao je službu pomoćnika učitelja novaka i župnog kapelana.

1991.-2000. - Vrijeme u Međugorju
Početkom rata u BiH, kada su svi stariji fratri otišli u Tučepe kao prognanici, na usmeno odobrenje pokojnog fra Drage Tolja, ondašnjeg provincijala, fra Slavko je ostao u Međugorju.

24.11.2000. - Rodio se u nebu
Umro je u 15.30 sati. Nakon završene pobožnosti Križnog puta, kojega je svakoga petka obično predvodio na Križevcu za župljane i hodočasnike, osjetio je bolove. Sjeo je na kamen, ubrzo legao na zemlju, izgubio svijest i dušu predao Gospodinu.

 

Čovjek pisane riječi

Knjige:
"Molite srcem"
"Daj mi svoje ranjeno srce"
"Slavite misu srcem"
"U školi ljubavi"
"Klanjajte se mome Sinu srcem "
"S Isusom i Marijom uz Golgotu prema uskrsnuću"
"Molite zajedno radosna srca"
"Majko vodi nas miru"
"Slijedi me srcem"
"Razgovori"
"Postite srcem".
Ove su knjige prevedene na dvadesetak jezika i više od 20 milijuna kopija je tiskano diljem svijeta.

Objavljivao je, također, i članke u različitim revijama; uređivao je "Bilten svetog Franje" u Čapljini, surađivao u "Kršnom Zavičaju", "Glasu Mira" i na radiopostaji "Radio Mir" Međugorje.

 

Čovjek otvoren za drugog!

Zbog velikih stradanja u ratu utemeljio je i vodio "Majčino selo", ustanovu za odgoj i skrb.

Pomagao je u radu s ovisnicima o drogama iz zajednice "Cenacolo"

Osnovao je i dva fonda "Fond djeci poginulih branitelja u domovinskom ratu" i "Fond prijatelja talenata", za pomoć mladim studentima, na koje se trudio usmjeriti novčanu pomoć pristiglu od dobročinitelja iz cijeloga svijeta.fr.slavko2.jpg