Although today South Africa
Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color green color orange color
Početna
IZLO®BA FOTOGRAFIJA AMATERSKOG FOTOGRAFSKOG KLUBA “IMOTA”
 Amaterski fotografski klub “IMOTA” pripremio je izlo¾bu fotografija u vrlo lijepom restoranu GARDEN u Meðugorju. Jedan od prireðivaèa bio je MATE VASILJ, suradnik i prijatelj “Majèina Sela”. O izlo¾bi je rekao: “Pripremili smo 35 tiskanih fotografija, uokvirili ih i pripremili ovu izlo¾bu kojom bi ¾elji potpomoæi “Majèino selo”. Izlo¾ba je prodajnog tipa i svaka uokvirena fotografija košta 100 eura. Motivi slika su razlièiti, od religioznih, makro fotografija, panorama… Ako se nalazite u Meðugorju, molim vas posjetite je. Ako mo¾ete, pomognite „Majèinom selu kupujuæi jednu ili više fotografija! Hvala vam!“ Galerija!!!
 
OTVORENJE IZLO®BE AKVARELA
 U srijedu, 5. 08. 2009. u dvorani „Majèinog sela“ uprilièeno je otvorenje izlo¾be akvarela pokojnog nizozemskog umjetnika JANA MARINUSA REJNIRSA (1927. – 2001.).
Porijeklom iz protestantske obitelji, cijeli je ¾ivot kroz svoje zanimanje arhitekta, 40-togodišnji braèni ¾ivot i petero djece, bio u vjeènom tra¾enju ISTINE! Našao ju je 1984. god. kada je prvi put došao u Meðugorje (od tada bio 15 puta), u konkretnoj molitvi i vjeri domaæih ljudi i hodoèasnika. Od tada još intenzivnije slika, tra¾eæi u prirodi, posebno u valovima i nebu suptilnost Bo¾jeg lica i pokrete duše. Posebno je u prirodi do¾ivljavao Bo¾ju svemoæ, velièinu, stvoriteljstvo,… a u ¾ivotu je ¾ivio svoju ¾rtvu slu¾enja poslu i obitelji.
Izlo¾bu serije akvarela koji su nastali za vrijeme njegovih posjeta Meðugorju, sa poznatim meðugorskim motivima (njih 30-tak) postavio je Mario Vasilj, uz pomoæ djelatnika i momaka iz Majèinog Sela. Otvorenju izlo¾be nazoèili su predstavnici umjetnikove obitelji, njegova ¾ena Jeanette, kæerka Fabienne i dvojica sinova Pierre i Rocher, te naš ¾upnik: fra Petar Vlašiæ, ravnatelj fra Svetozar Kraljeviæ, naèelnik opæine Èitluk gosp. Ivo Jerkiæ i mnogobrojni medijski predstavnici.
 
SUDJELOVANJE NA MLADIFESTU
 Na 20. meðunarodnom molitvenom susretu mladih u Meðugorju, 3. kolovoza, Majèino selo je predstavio ravnatelj fra Svetozar Kraljeviæ. On je govorio o poèecima Majèinog  sela, o njegovom utemeljitelju fra Slavku Barbariæu. ''Majèino selo je lijepo mjesto u selu Bijakoviæi, ¾upa Meðugorje. Majèino selo ¾eli biti majèino krilo, ruka, rijeè, majèina ljubav onome koji je u trenutku osjetio da nema prijatelja i da je sam. Sve je poèeo fra Slavko Barbariæ''-naglasio je fra Svetozar. Na susretu su o svom ¾ivotu i izlasku iz pakla droge mladima govorili momci iz zajednice Milosrdni otac. Zahvaljujuæi zajednici pronašli su novi smisao ¾ivota kroz molitvu i spoznaju Boga.
 
IZLO®BA AKVARELA
Ne propustite priliku pogledati izlo¾bu akvarela nastalih u Meðugorju s motivima Meðugorja!
Autor je pokojni nizozemski umjetnik i hodoèasnik Jan Marinus Reijnierse.
Vrijeme: 3. – 18. 08. 2009. od 9. – do 17. sati.
Mjesto: dvorana „Majèinog sela“
Na izlo¾bi æe biti moguænosti pogledati jedinstvenu skulpturu Svetog Lica Isusova , modeliranog po slici s Torinskog platna, kao i kupiti prekrasne plakate i razglednice (u ogranièenom broju).
Oèekujemo vaš dolazak!
 
BUDITE MI SVIJEDOCI
 Majèinski blagoslov. Rijeèi koje bude osjeæaj topline, dodira i sigurnosti. Kao kad se dijete ugnijezdi u krilu majke i zna da je tamo sigurno i zaštiæeno. Gospa je Majka. Ona ¾eli da se svako od nas ovako osjeæa, jer samo u osjeæaju sigurnosti, mo¾e se disati i ¾ivjeti u miru. Samo u miru mo¾e se osjetiti Bo¾ja prisutnost u jednostavnom bivstvovanju. Biti tu. Disati. Sada. S Bogom u nama i oko nas. U miru poèinješ osjeæati puninu ¾ivota na koju nas Isus poziva. ®ivot sinovstva u ljubavi, ne u ropstvu strahova.
Upravo jedno ovakvo duhovno iskustvo produbljenja Gospinih poruka pokušala je ¾ivjeti mala grupa hodoèasnika sa Sardenije, iz ¾upe Naša Gospa iz Saletta, iz OLBIE (SS), sa svojim ¾upnikom don Giuseppe Deloqu i ðakonom Giovanni Deqortes.
Nakon što su veæ tri puta bili u Meðugorju, i kako oni ka¾u – „sve vidjeli i upoznali Gospinu poruku“, ¾eljeli su sada u nju uæi, dopustiti da Gospina poruka u njima i u njihovom ¾ivotu o¾ivi, da tako mogu postati njezini svjedoci. VIDJETI – UÆI – SVIJEDOÈITI: to su bila tri koraka koji su namjeravali prijeæi i nauèiti se ¾ivjeti kroz ove dane hodoèašæa sabrane u molitvi, posjetima brdu ukazanja i Kri¾evcu, predavanjima i svetim Misama na kojima su razraðivali kljuène rijeèi iz Gospinih poruka: BOG; OBRAÆENJE; VJERA; MOLITVA; POST; POMIRENJE i MIR. Duša ovih rijeèi je LJUBAV, a cilj je SVETOST.
Njihova sretna lica i ispunjena srca na odlasku bila su znak i svjedoèanstvo da je nešto od Bo¾je ljubavi u njima o¾ivjelo. Bilo bi lijepo kad bi ova njihova ideja bila poticaj i za druge hodoèasnièke skupine ¾eljne mirnijeg hoda i produbljivanja duhovnog ¾ivota, da iskoriste hodoèašæe u Meðugorje za jednu pravu duhovnu obnovu. Gospina prisutnost ovdje u Meðugorju pravi je preduvjet za ozraèje puno ljubavi tako potrebno da se srca otvore, pa je prava šteta ako se to ne zna „iskoristiti“ u pastoralnom radu s hodoèasnicima.
Paula Tomiæ, svjedoèanstvo iz „Majèinog sela“
 
PRIREDBA ZA „Majèin dan“
Lijepi dogaðaji dugo se pamte pa zato, iako je veæ više od mjesec dana prošlo od priredbe za „Majèin dan“ koju su 30. 05. 2009. izvela djeca iz Vrtiæa „Sv. mala Terezija“, mi je se još uvijek sjeæamo i ¾elimo i s drugim roditeljima i hodoèasnicima podijeliti lijepe uspomene.
Priredba je svojom postavkom i programom ¾eljela obilje¾iti tri momenta:
1. Proslava „Majèinog dana“
2. Završetak pedagoške godine i podjelu diploma i diplomantskih kapa predškolcima
3. Obilje¾avanje 800 obljetnice osnivanja franjevaèkog pokreta.
Nakon pozdravnih i uvodnih govora s. Lidije Glavaš i Fra Svetozara Kraljeviæa, djeca su se prvo recitacijama i pjesmom zahvalila Gospi i svojim majkama. Zatim je za vrijeme recitacije „malog sv. Franje“ i njegovih sedmoro braæe, svaka vrtiæka skupina pjesmom, plesom i kostimima doèarala po jedno Bo¾je stvorenje iz èuvenog hvalospjeva sv.Franje „PJESME STVOROVA“. Vidjeli smo sunce, zvijezde, vjetar, vodu, vatru, one koji praštaju iz ljubavi tvoje i zemlju. Kroz djeèju maštu i marljivi rad odgajatelja, veliki broj oduševljenih roditelja i posjetitelja postao je dio te velike poeme. Inspiracija i posebna ¾elja odgajatelja bila je pribli¾iti djeci jednostavan i èisti duh sv. Franje; da i oni nauèe vidjeti Boga u svim stvorenjima i kroz slu¾enje Bo¾jim stvorenjima, nauèe hvaliti i zahvaljivati Bogu!

 

Kliknite ovdje za galeriju.

 
«« Poetak « Prethodna 41 42 43 44 Sljedea » Kraj »»

Stranice 321 - 328 od 350

Fr.Svetozar's blog

Prayer as the life environment

Ulaz za korisnike


Zaboravili ste ifru?

Media

Susret sa FRA SVETOZAROM KRALJEVIĆEM„MAJČINO SELO“ emisija „Biblija“ 2011.

ZAJEDNICA „MILOSRDNI OTAC“ emisija „Biblija“


 

  • Hrvatski
  • English
  • German formal - Sie
  • Italian

PJESMA O FRA SLAVKU

RAD LIKOVNE RADIONICE "MAJCINOG SELA"

Slika na svili

 

Tko je online?


Top