Although today South Africa
Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Increase font size Decrease font size Default font size default color green color orange color
Početna arrow VRTIĆ
Djeje selo – za djecu i mlade PDF Ispis E-mail

play_sm_shadow.jpg

Danas je osnovna djelatnost Ustanove socijalna zaštita u ustanovama sa smještajem, što znai ostvarivanje stalne skrbi i potpore:

1. djeci bez roditeljskog staranja (djeca bez oba roditelja, nepoznatih roditelja, napuštena od roditelja, lišena roditeljskog prava i roditelja sprijeenih da vrše roditeljsku dunost);

2. djeci iji je razvoj ometen obiteljskim prilikama (djeca kojima roditelji zbog nesreenih obiteljskih, materijalnih i drugih razloga nisu u mogunosti osigurati normalne uvjete za pravilan odgoj, te psihiki i fiziki razvoj).

Ustanova surauje s nadlenim Centrima za socijalni rad, a njezin rad nadzire Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovako-Neretvanske upanije.

Ustanova im osigurava zbrinjavanje, smještaj, odgoj, naobrazbu i zdravstvenu zaštitu.

Osposobljava ih za samostalan ivot i rad: bilo osiguranjem uvjeta za povratak u vlastitu obitelj, ukljuenjem u ivot izvan doma ili primjenom druge odgovarajue zaštite.

Štienicima se osigurava redovito školovanje u odgovarajuoj odgojno - obrazovnoj ustanovi, individualna pomo u uenju, podravanje i razvoj interesiranja te formiranje radnih, kulturnih i higijenskih navika.

Djeca predškolskog uzrasta se ukljuuju u djeji vrti u cilju socijalizacije djece ovog uzrasta.

Štienici ostaju u Ustanovi maksimalno do svoje punoljetnosti, a izuzetno iznad 18 godina ako je potrebno da se završi zapoeto srednjoškolsko obrazovanje.

Smještaj djece organiziran je po kuama kako bi se ostvarila bliskija veza meu djecom i stvorio osjeaj obiteljskog ivota. U sedam obiteljskih kua zbrinuto je 50-tak djece. U svakoj kui je maksimalno do osmero djece, o kojima se skrbe dva odgajatelja.

 
« Prethodna   Sljedea »
  • Hrvatski
  • English
  • German formal - Sie
  • Italian

PJESMA O FRA SLAVKU

RAD LIKOVNE RADIONICE "MAJCINOG SELA"

Slika na svili

 

Tko je online?


Top